top of page

Aanbod

Verzorgenden en logistieke medewerkers van diensten voor gezinszorg bieden ‘heel gewone’ basiszorg bij hun cliënten thuis:

  • hulp bij persoonsverzorging (bv. bij wassen en omkleden, ondersteunen bij beweging, waken over correct gebruik van medicatie, aandacht voor gezonde voeding enz.)

  • huishoudelijke hulp (zorg voor maaltijden, boodschappen, wassen en herstellen van kledij enz.)

  • algemene psychosociale en agogische ondersteuning (zorgen voor aandacht en aanwezigheid, ondersteuning bij ontspanning en administratie, ondersteunen bij opvoeding kinderen, bijstaan van zorgvragers en mantelzorgers enz.)

  • schoonmaakhulp en garanderen van veilig en hygiënisch woon- en leefklimaat

  • soms ook hulp bij oppas of karweitjes

Centra voor dagopvang

 

​Sommige diensten voor gezinszorg hebben ook een of meer centra voor dagopvang.

 

Cliënten die al zorg genieten van een erkende dienst gezinszorg, kunnen terecht in een centrum voor dagopvang. Verzorgenden van die dienst staan er dan in voor de persoonsverzorging, de huishoudelijke hulp en de psychosociale ondersteuning. De gebruiker betaalt hiervoor geen dagprijs maar een prijs per uur.

bottom of page