top of page

Project:
Collectieve Gezinszorg

Zorggezind kreeg een subsidie toegewezen voor het faciliteren van collectieve gezinszorg. 

 

In de gezinszorg kunnen we efficiënter werken door één verzorger meerdere gebruikers tegelijkertijd te laten helpen. Dit biedt niet alleen voordelen voor efficiëntie, maar ook kansen voor gebruikers om elkaar te ontmoeten in de buurt.

Dit project breidt de traditionele één-op-één zorgrelatie uit naar collectieve gezinszorg, wat verder gaat dan de bestaande dagopvangcentra. Het doel is om nieuwe vormen van gezamenlijke zorg te testen en obstakels zoals kosten en regelgeving te identificeren en aan te pakken.

Na analyse van verschillende projecten wordt er een rapport opgesteld met concrete aanbevelingen voor een nieuw regelgevend kader voor collectieve gezinszorg, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen.

Meer over dit project

Projectnaam

Faciliteren van collectieve gezinszorg

Looptijd
01/12/2023 – 31/12/2026

 

Doel
Het project heeft als doel de huidige vormen van collectieve gezinszorg in kaart te brengen, nieuwe initiatieven te stimuleren via een regelluw kader, de meerwaarde van collectieve gezinszorg te benoemen, belemmerende factoren in de regelgeving te identificeren en voorstellen te doen voor faciliterend beleid. Daarnaast zal het project goede praktijken samenbrengen, een juridische analyse uitvoeren, en resulteren in een rapport met concrete, wetenschappelijk onderbouwde elementen voor een nieuw regelgevend kader.

 

Projectcoördinator / Contactpersoon

Liesbeth Corthals (Zorggezind)

NIEUWS

VlaamsParlement.png

Besluit van de
Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan Zorggezind voor het faciliteren van collectieve gezinszorg.

VlaamsParlement.png

Nota aan de
Vlaamse Regering

Bertreft: definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan Zorggezind voor het faciliteren van collectieve gezinszorg.

ouderenzorg.png

Project Collectieve Gezinszorg:
stand van zaken

Op 15 december kende de Vlaamse Regering € 450.000 subsidie toe aan Zorggezind voor de periode december 2023 tot en met december 2026.

bottom of page