top of page

Proefproject:
samenwerking jeugdhulp & gezinszorg

1G1P en Zorggezind kregen projectmiddelen toegewezen voor een proefproject om de samenwerking tussen het agentschap Opgroeien en gezinszorg in crisissituaties te versterken.

 

Volgens tal van jeugdhulpvoorziening, crisismeldpunten, jeugdadvocaten, jeugdrechters … zijn er te weinig oplossingen voor kinderen en jongeren met complexe problematieken of sterk verontrustende thuissituaties. Dit komt door een combinatie van factoren, waaronder een groeiend aantal hulpvragen, toenemende complexiteit, lange wachttijden en een afname in door- en uitstroom. De cijfers bevestigen deze trend: het aantal hulpvragen bij crisismeldpunten neemt sterk toe, en meer dan 2.000 trajecten konden in 2022 niet worden gestart vanwege volle of ontoegankelijke crisisopvang.

 

De Vlaamse Regering heeft in samenwerking met de taskforce ‘crisis in de jeugdhulpverlening’ een crisis- en investeringsplan jeugdhulp opgesteld om deze problemen aan te pakken en de jeugdhulp te verbeteren.

 

Eén van de acties in dit plan is een proefproject om de samenwerking tussen jeugdhulp en gezinszorg te versterken. We zien gezinnen waar de intenties goed zijn, maar waar extra ondersteuning nodig is. Door thuisbegeleiding en gezinszorg te combineren, kunnen we meer stabiliteit, structuur en dagelijkse ondersteuning bieden om een gezondere opvoedingssituatie te bevorderen. Op deze manier kunnen we escalaties naar crisissituaties voorkomen en een betere voorbereiding bieden voor een terugkeer naar huis.

Meer over dit project

Projectnaam
Proefproject ter versterking van de samenwerking tussen Opgroeien en gezinszorg in crisissituaties

Looptijd
15/12/2023 – 31/12/2025

 

Doel
Snel en vroegtijdig extra zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen. Gezinszorg, met zijn brede expertise, speelt hierin een cruciale rol. Daarom kreeg Zorggezind middelen toegewezen om gedurende de projectperiode van 2 jaar een coördinator aan te stellen. Deze taak zal worden opgevolgd door:

 

  • Hilde Vrancken (Ferm Thuiszorg)

  • Lien Ooms (i-mens)

NIEUWS

VlaamsParlement.png

Besluit van de
Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van projectmiddelen aan de samenwerkingsverbanden ‘1Gezin, 1Plan’ en Zorggezind voor een proefproject ter versterking van de samenwerking tussen Opgroeien en gezinszorg in crisissituaties voor de periode van 15 december 2023 tot en met 31 december 2025. 

VlaamsParlement.png

Nota aan de
Vlaamse Regering

Bertreft: definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van projectmiddelen aan de samenwerkingsverbanden ‘1Gezin, 1Plan’ en Zorggezind voor een proefproject ter versterking van de samenwerking tussen Opgroeien en gezinszorg in crisissituaties. 

familie donker.png

Gezinszorg in crisissituaties:
stand van zaken

Het proefproject om de samenwerking tussen jeugdhulp en gezinszorg te versterken in crisissituaties is van start gegaan. De projectmiddelen zijn toegewezen aan de kernpartner van het netwerk 1 Gezin, 1 Plan (1G1P) en aan Zorggezind, van waaruit de inzet vorm krijgt op basis van de dynamiek tussen de partners.

bottom of page