Wat doen we?

De diensten voor gezinszorg hebben zich verenigd in Zorggezind met de volgende doelstellingen:

 1. het tot stand brengen en het bevorderen van de contacten tussen de verschillende diensten voor gezinszorg erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
   

 2. de maatschappelijke erkenning, de promotie en de beeldvorming van de diensten voor gezinszorg in het kader van de welzijns- en gezondheidszorg in het algemeen en de thuiszorg in het bijzonder;
   

 3. de valorisatie van de diensten, van de opleiding en van het personeel;
   

 4. het verzekeren van een gemeenschappelijke actie ten opzichte van de officiële instanties van de Vlaamse gemeenschap;
   

 5. het voorbereiden van studies en de verspreiding van inlichtingen betreffende de gemeenschappelijke problemen van de verschillende diensten, erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
   

 6. het verzekeren van een gemeenschappelijke vertegenwoordiging in de organismen van nationaal of internationaal niveau die betrekking hebben op gezinszorg.