top of page

Over gezinszorg

Untitled (13 × 10 cm).png

Aanbod

Verzorgenden en logistieke medewerkers van diensten voor gezinszorg bieden ‘heel gewone’ basiszorg bij hun cliënten thuis:

  • hulp bij persoonsverzorging 

  • huishoudelijke hulp

  • algemene psychosociale en agogische ondersteuning 

  • schoonmaakhulp 

  • hulp bij oppas of karweitjes

aa - onze cliënten.jpg

Cliënten

One size fits all: zorg voor alle cliënten

 

Het generiek en polyvalent karakter van gezinszorg maakt ons een belangrijke partner in veel zorg- en ondersteuningssituaties. Het aanbod is ruim. Om zorg op maat te realiseren, werken verzorgenden op basis van doelstellingen. Deze worden in overleg met de cliënt en zijn netwerk vastgelegd.

AA - troeven.jpg

Troeven

Binnen het geheel van eerstelijnszorg onderscheidt gezinszorg zich door: 

 

  • kwalitatieve zorg en ondersteuning op basis van doelstellingen

  • een sterk preventief karakter

  • opgeleide medewerkers

 

We stellen alles in werk zodat zorgbehoevende personen langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. 

bottom of page