top of page

Diensten voor gezinszorg blijven werken

Aan de medewerkers en partners binnen de eerstelijnszones

Beste allen,

De huidige situatie waarin we ons op de eerste lijn bevinden is uniek en de impact ongezien. Als diensten voor gezinszorg staan we samen met de andere partners in de eerste lijn meer dan ooit klaar voor onze cliënten. Omdat hier op sommige plaatsen onduidelijkheid over heerst dit schrijven.

De diensten voor gezinszorg blijven werken. Voor alle duidelijkheid houdt dit ook de mogelijkheid van kraamzorg of poetshulp in.

De verdere evolutie van deze crisis kan bij schaarste aan inzetbaar personeel ertoe leiden dat de diensten moeten prioriteren, daarom hebben we ook reeds de nodige afspraken gemaakt om noodzakelijke ondersteuning te garanderen.

Als diensten werken we ook mee aan de uitwerking van de schakelzorg en bereiden we ons voor op cohortzorg om maximaal de veiligheid van niet-besmette cliënten te vrijwaren.

Binnen de eerstelijnszone kan er dan ook in deze speciale tijd op alle diensten voor gezinszorg gerekend worden.

Met vriendelijk groet,

Stefaan Berteloot

Directeur Zorggezind

Comments


bottom of page