"Iedereen met een hart voor zorg, verdient een kans om zijn talent te ontplooien"

Bijgewerkt: 21 nov 2018

Persbericht van 24 oktober 2018


Om de steeds grotere zorgvraag het hoofd te bieden, is op initiatief van VDAB en de diensten voor gezinszorg de opleiding tot verzorgende/zorgkundige grondig gemoderniseerd. Digitalisering van de sector en de impact op de zorg en zorgberoepen heeft hierin ook zijn plaats. Daarbij blijft de aandacht voor een warme en respectvolle zorg centraal staan. Studenten die de opleiding voltooien, zullen nog beter voorbereid zijn op de noden van het werkveld. De bedoeling van deze modernisering is om meer mensen warm te maken voor een toekomst in de zorgsector. Zorgkundige en verzorgende zijn knelpuntberoepen, gemiddeld 85% van de cursisten die afstuderen in een erkend opleidingscentrum, vindt binnen de drie maanden werk.

Het is bekend dat veel organisaties in de zorg- en welzijnssector een grote krapte op de arbeidsmarkt ervaren. VDAB heeft momenteel 884 openstaande vacatures voor verzorgende of zorgkundige en is een knelpuntberoep. Daarom werken VDAB en de opleidingscentra van de diensten voor gezinszorg de voorbije jaren nauw samen om de opleiding verzorgende/zorgkundige beter af te stemmen op de realiteit. Want naast de vergrijzing en de complexiteit van zorgvragen, zijn ook het aantal mensen die beroep doen op thuiszorg de afgelopen jaren sterk toegenomen. Verzorgenden van diensten gezinszorg bieden niet alleen zorg bij ouderen maar komen ook aan huis bij mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen met een beperking, bieden kraamzorg aan ouders en hun baby’s enz. De vernieuwde opleiding wil cursisten hier zo goed mogelijk op voorbereiden, door nog meer op maat van elke cursist te werken.

Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur: “Verzorgenden en zorgkundigen krijgen van mij oprecht heel veel waardering voor het zinvolle werk dat zij binnen onze maatschappij verrichten.”


Een gemoderniseerde opleiding op maat van de cursist


Dit najaar organiseert VDAB in samenwerking met de diensten gezinszorg 2 kick-offdagen (22/10 in Brussel, 22/11 in Gent). Deze zijn het startsein voor de modernisering van de opleiding met een modulaire opbouw, nog meer werken op maat van de cursist en de introductie van de digitalisering. Op de 2 kick-offmomenten zijn rond deze thema’s een aantal concrete workshops voorzien, die in de toekomst op regelmatige basis zullen herhaald worden.

Enkele getuigenissen van deelnemers over de eerste kick-offsessie op 22 oktober 2018:

Het was vandaag echt inspirerend, we moeten dit nog doen.
Zo interessant om elkaar te leren kennen en wat we doen. Het zou fijn om bij elkaar op bezoek te komen en van elkaar te leren.

De vernieuwde opleiding is modulair ingericht. De opleiding bestaat uit een deeltraject huishoudelijk/logistiek medewerker in de zorg, en een deeltraject verzorgende/zorgkundige. In de toekomst zullen cursisten die vroegtijdig uitvallen, toch een deelattest kunnen verwerven. Ook het verlenen van vrijstellingen voor bepaalde vakken op basis van eerder verworven competenties, moet door de modulaire opbouw mogelijk worden.


Stefaan Berteloot, directeur van Zorggezind, koepelorganisatie van de diensten voor gezinszorg:

De vraag naar thuis- en gezinszorg zal blijven stijgen. Iedereen met een hart voor zorg verdient een kans om zijn talent te ontplooien.

Koningsstraat 294

1210 Brussel

info@zorggezind.be

Tel 02 227 40 71

  • Twitter link

© 2018 zorggezind I privacybeleid