30/03 Informatie coronavirus

Aangepaste richtlijnen op datum van 30 maart rond COVID-19 in de thuiszorg


Door het agentschap Zorg en Gezondheid is er een document opgesteld specifiek voor de thuiszorg. Hierin wordt kort een stand van zaken gegeven, men gaat in op de organisatie van zorg, personeelsbeleid en de verzorging van cliënten die al dan niet besmet zijn.

We adviseren om dit document grondig door te nemen en alle stappen te zetten in verband met de continuïteit van zorg en ondersteuning. De veranderingen worden in het rood weergegeven.

Via deze FAQ voor zorgverleners vind je ook een antwoord op de meest gestelde vragen.


De laatste informatie rond de sluiting voor de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang vind je via deze brief van het agentschap Zorg & Gezondheid. Voorlopig blijven de centra gesloten tot en met 19 april 2020.

Actuele gevalideerde informatie


Voor alle informatie over COVID-19 en de genomen maatregelen wordt verwezen naar volgende websites.


Professionals in de zorg:


Voor de brede bevolking:


Voor werkgevers:Koningsstraat 294

1210 Brussel

info@zorggezind.be

Tel 02 227 40 71

  • Twitter link

© 2018 zorggezind I privacybeleid