Kwalitatieve zorg begint bij medewerkers

Bijgewerkt: 16 nov 2018

De koepelorganisatie van de Vlaamse diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (zorggezind) reageert op de cijfers waaruit blijkt dat het gemiddeld aantal uren gezinszorg op jaarbasis per cliënt daalt.De duur van aanwezigheid van een verzorgende van een dienst voor gezinszorg is voor ons geen sluitende parameter om kwaliteit van zorg te meten. Het belangrijkste is dat we de zorg- en ondersteuningsvragen van de cliënt op een goede manier kunnen beantwoorden, binnen het geheel van het zorgaanbod.


Een verzorgende van een dienst voor gezinszorg is – vaak als enige van de betrokken zorgpartners – langere tijd aanwezig in de thuissituatie van de cliënt. Hun bezoek duurt gemiddeld tussen 2 en 4 uur.


Het klopt dat de gemiddelde duur van hun zorg en ondersteuning op jaarbasis daalt. Deze tendens heeft verschillende oorzaken zoals het stijgend aantal korte zorgvragen (bv. kraamzorg of zorg na ziekenhuisopname) en het geïntegreerd zorgaanbod, waarbij gezinszorg slechts één onderdeel is binnen de schakel formele en informele zorgverleners die samen zorg realiseren.


Aan de andere kant stijgt de vraag naar zorg en ondersteuning in de thuisomgeving. Zo heeft gezinszorg ook een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorg. Niet enkel de hoeveelheid maar ook de complexiteit van de zorgvragen neemt toe. Hierdoor moeten verzorgenden steeds meer flexibiliteit aan de dag leggen, met meerdere kortere aanwezigheden en bijhorende verplaatsingen.


Als sector vragen we dan ook dat Vlaanderen een groeipad ontwikkelt in overeenstemming met de toenemende zorgvragen. De belangrijkste garanties op goede en kwalitatieve zorg zijn de aanwezigheid van een verzorgende op maat van de zorg- en ondersteuningsnood van de cliënt, de competenties van medewerkers en een goed tewerkstellingskader. Zorgsituaties kunnen emotioneel belastend zijn. Diensten voor gezinszorg zetten ook in op ondersteuning van hun medewerkers. Voldoende omkaderingspersoneel en ruimte binnen de subsidiëring om competenties te blijven opbouwen, zijn daarbij essentieel.

Koningsstraat 294

1210 Brussel

info@zorggezind.be

Tel 02 227 40 71

  • Twitter link

© 2018 zorggezind I privacybeleid