top of page
Zoeken

Nieuwsflash Werkgeverskamer

Actiedag vakbonden Op 5 oktober organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een actiedag met als thema het recht op collectieve actie. Deze dag zal gelden als stakingsdag.


Meer informatie vindt u hier.


Ronde Tafel 60+ De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) werken samen met de Vlaamse Regering aan een actieplan om zo veel mogelijk mensen aan de slag te houden, ook na hun 60ste. Om zo’n plan te maken is het belangrijk kansen en drempels in kaart te brengen en acties en oplossingen te bedenken die impact hebben op de arbeidsmarkt voor 60+ers.


Tijdens twee verschillende sessies kunnen werknemers, werkzoekenden en werkgevers hun ervaringen delen en samen brainstormen over toekomstige oplossingen.


Inschrijven voor deze sessies kan via deze link.


Enquête: Hoe pakt jouw onderneming het werk aan?

De Stichting Arbeid & Innovatie onderzoekt de werkwijzen van ondernemingen.


Hoe pakt uw onderneming vandaag het werk aan? Welke moeilijkheden ervaar je en welke oplossingen bedenk je om jouw onderneming draaiende te houden en/of medewerkers aan te werven. Maakt de arbeidsmarktkrapte het moeilijker? Dat is de vraagstelling van het onderzoek dat de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid voert.


Vanuit Zorggezind moedigen we je graag aan deel te nemen aan de bevraging via deze link: https://survey.alchem&r.com/s3/7491033/Hoe-raakt-het-werk-gedaanbottom of page