top of page

Ondertekening charter tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gezinszorg

Bijgewerkt op: 18 aug. 2022

In de sector gezinszorg hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijk aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel gedrag tijdens tewerkstelling aan huis. De gezinszorg is daarmee een van de eerste sectoren waar zo’n sectoraal plan wordt vastgelegd. Vandaag wordt het charter officieel ondertekend.


In de sector gezinszorg zijn meer dan 30.000 medewerkers actief bij de diensten voor gezinszorg. Zij bieden jaarlijks ondersteuning aan meer dan 200.000 gezinnen. Medewerkers van de diensten voor gezinszorg werken in de woning van hun cliënten en hebben hierdoor een specifiek risico om geconfronteerd te worden met grensoverschrijdend gedrag. De welzijnsmeting van april 2019 en een vakbondsenquête uit 2017 waren de aanleiding om hier als sector preventief verder op in te zetten.


De 3 vakbonden en Zorggezind, de koepelorganisatie van de diensten voor gezinszorg, beslisten om de aanpak rond deze problematiek te versterken met de ondertekening van een nieuw charter ‘ongewenst seksueel gedrag op het werk’. De ondertekening van het charter is niet meer dan een logische stap in het verder maximaal beschermen van de medewerkers. Het charter is een versterking van reeds bestaande initiatieven in het engagement naar een veilige werkomgeving. Vandaag komen de werkgevers en werknemers samen om het charter officieel te ondertekenen. ICOBA, kennis- en expertisecentrum rond het thema agressie, zal de sector ook ondersteunen in de verdere aanpak van deze problematiek.


Preventief optreden

Directeur Stefaan Berteloot licht toe: “Het is beter om problemen te voorkomen, daarom wordt de focus gelegd op het versterken van de weerbaarheid en de communicatie van de werknemers. We zijn alert voor signalen die een voorbode kunnen zijn van ongewenst seksueel gedrag en we nemen elke werknemer ernstig die ongewenst seksueel gedrag meldt.”


“Het charter is een engagement om in iedere dienst voor gezinszorg, gedragen door de werkgever en werknemers, de nodige stappen te zetten om enerzijds het risico maximaal te verkleinen en anderzijds medewerkers die toch het slachtoffer worden maximaal te ondersteunen. Cliënten zullen gesensibiliseerd worden, interne beschermende procedures worden opgesteld, medewerkers worden via vorming versterkt en er wordt actie ondernomen bij problemen,” besluit Kris Vanautgaerden, namens de vakbonden.


Hieronder kun je het charter downloaden.

Charter gezinszorg SOG
.pdf
Download PDF • 388KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page