top of page

Open brief: Sociaal Vlaanderen is springlevend! Of net niet?

Vlaanderen draagt solidariteit in haar DNA. Het is hartverwarmend om dag in dag uit te zien hoe zorgmedewerkers, zorgverleners en mantelzorgers groot en klein, dik en dun, gezond en ongezond, jong en oud werken aan een warmer Vlaanderen, aan een zorgzaam Vlaanderen. En dit niet alleen in de warmste week.

Vraag het maar aan de ouders van Pia. Bijna 1 miljoen Vlamingen zamelden recent op enkele dagen ongeveer 2 miljoen euro in nodig om een klein meisje haar leven te redden.

Hoe hartverwarmend het verhaal van Pia ook is, het laat ons ook wat verweesd achter: met het gevoel dat wij er op moeilijke momenten toch alleen voor dreigen te staan, en moeten vechten voor onze zorg. Als klein duimpje tegen een farmareus.


Wij zijn dan ook bezorgd. Kwaliteitsvolle en adequate zorg mag immers niet afhangen van spontane acties gebouwd op individuele solidariteit. Solidariteit moet ingebed zitten in een sterke sociale en warme samenleving. Niet teren op aalmoezen of liefdadigheid, maar bloeien op zekerheid! Dat is waar kwetsbare mensen recht op hebben.

Daarom hebben wij nood aan een overheid die het solidaire DNA van de Vlamingen respecteert en verankert in haar beleid. Een overheid die draagvlak creëert, faciliteert en vertrouwen geeft, een overheid die zorgt voor continuïteit. Een overheid ook, die ruimte biedt aan de zorgsector om te werken aan zorg op maat en het vertrouwen geeft aan de duizenden zorgverleners, zorgmedewerkers, sociale organisaties en het middenveld om te doen waar ze goed in zijn.


Wij willen de komende vijf jaar voluit werken aan een beter Vlaanderen waar voor iedereen gezorgd wordt, ook voor de meest kwetsbaren onder ons. Dat is een Vlaanderen waarin de 16-jarige Emma tijdens een moeilijke periode in haar leven snel de gepaste en nodige zorg krijgt. Dat is een Vlaanderen waarin de 42-jarige Arthur die in een rolstoel zit, integraal deel uitmaakt van onze samenleving en ondersteund wordt op een manier die hem past. Dat is een Vlaanderen waarin de 80-jarige Jos kan rekenen op een warme en menselijke zorg, in zijn thuisomgeving, in een woonzorgcentrum of waar hij wil. Dat is een Vlaanderen waarin de pasgeboren Shaireen kan opgroeien in een gezonde en zorgende leefomgeving.

Alle ingrediënten om te kunnen dromen van en te leven in een springlevend sociaal Vlaanderen, waarin welzijn en gezondheid sterk met elkaar verbonden zijn, zijn aanwezig. Nu de overheid nog.


Want een springlevend sociaal Vlaanderen is een Vlaanderen waar gekozen en ingezet wordt op een universele en betaalbare toegang tot zorg en ondersteuning voor eenieder. Dat is een samenleving waar de kwaliteit van iedere zorg- en ondersteuningssituatie buiten kijf staat en waar de overheid investeert in een continue verbetering, kwaliteit en capaciteit van zorg, in het verder wegwerken van wachtlijsten, in het goed opvangen van kinderen met een psychische kwetsbaarheid, in het warm bijstaan van ouderen, in het respectvol omgaan met eenieder.


Wij willen bezig zijn met zorg waar de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn omgeving centraal staan. Niet met gevechten over structuren en overleven, maar de strijd aangaan tegen (zorg)ongelijkheid en armoede. Wij willen samenwerken op basis van een gezonde combinatie van professionele en informele hulp. Niet bezig zijn met een concurrentieel opbod. Wij willen investeren in betere zorg, geen energie verspillen aan de strijd tegen afbouw. Wij willen zuurstof krijgen voor onze goesting, voldoende helpende handen voor een betaalbare en menselijke zorg voor iedereen zodat afhankelijke personen of mensen met een verminderde zelfredzaamheid de steun krijgen die ze nodig hebben en de zorgverleners en –medewerkers het respect krijgen dat ze verdienen.

Maar wij zijn bezorgd. Wij vragen dan ook aan de nieuwe Vlaamse regering vertrouwen te geven aan die organisaties die mantelzorgers en kwetsbare mensen ondersteunen. Om vertrouwen te geven aan organisaties die verder willen bouwen aan een zorgzaam en sociaal Vlaanderen. Wij willen jullie bondgenoten zijn in dit verhaal, niet jullie tegenstrevers of vijanden. Wij willen samen met jullie dit DNA in stand houden, verder ontwikkelen, verbeteren, evolueren. Dat is waar wij goesting in hebben. Jullie ook?


Jurn Verschraegen – Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Nils Vandenweghe – Vlaamse Ouderenraad

Hendrik Delaruelle – Vlaams Welzijnsverbond

Dries Fonteyn – STAN Trefpunt Verstandelijke Handicap

Karin Van Mossevelde – Socialistische Vereniging van Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen

Luc Van Gorp – Vlaams Intermutualistisch College

Patrick Vander Weyden – SOM Federatie van Sociale Ondernemingen

Hilde Deneyer – Vlaams Apothekersnetwerk

Johan Tourné - Vlaams Mantelzorgplatform

Stefaan Berteloot – Zorggezind

Ingrid Lieten – Vereniging voor Social Profit Ondernemingen

Hendrik Van Gansbeke – Vlaamse Federatie voor Diensten Thuisverpleging

Roel Van Giel – Domus Medica

Anton Smagghe - Federatie Vrije Beroepen

Margot Cloet – Zorgnet-Icuro


Comments


bottom of page