top of page

Thuiszorgorganisaties vragen overheid om extra bescherming

· Thuiszorgorganisaties blijven tijdens coronacrisis gezinszorg verlenen

· Gezinszorg organiseert zich in cohortequipes voor zorg aan Covid-19 patiënten

· Sector dringt wel bij overheid aan op de nodige bescherming en financiële steun


De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de thuiszorgorganisaties tijdens de coronacrisis zorg en ondersteuning blijven verlenen bij hun klanten. Zorggezind, de koepel van de Vlaamse diensten voor gezinszorg, sluit zich bij dit standpunt aan, maar vraagt de overheid wel meteen om financiële steun en extra bescherming.

De diensten voor gezinszorg blijven ook tijdens de coronacrisis hun zorg en dienstverlening verderzetten. Dat werd vrijdagavond beslist op de Nationale Veiligheidsraad. “Wij volgen unaniem deze beslissing van de overheid”, vertelt Stefaan Berteloot, directeur van Zorggezind. “Binnen onze diensten voor gezinszorg is er voldoende expertise, engagement en solidariteit om deze crisis het hoofd te bieden. Wij blijven onze vele klanten, en zeker de oudere en zwakkere mensen, gezinszorg en aanvullende thuiszorg bieden. We kunnen de medewerkers niet genoeg bedanken voor hun dagelijkse inzet in deze uitzonderlijke tijd.”

Meer nog, de gezinszorg is ook onmisbaar in de thuiszorg van Covid-19 patiënten. “Samen met de thuisverpleging organiseren we cohortezorg om Covid-19 patiënten thuiszorg te bieden. Bij cohortzorg maken we vaste equipes van zorgmedewerkers. Zo voorkomen we verdere besmetting en zetten we het schaarse beschermingsmateriaal ook prioritair in. Deze equipes zijn nu al aan de slag binnen gezinszorg en starten eerstdaags hun samenwerking met de thuisverpleging”, aldus Stefaan Berteloot.

Volgens Zorggezind kan de expertise van de gezinszorg ook elders aangewend worden. “Onze diensten kunnen in woonzorgcentra of schakelzorgcentra ondersteuning bieden”, aldus Stefaan Berteloot.

Vraag voor extra bescherming en financiële steun

Om de huidige zorg- en dienstverlening optimaal te blijven garanderen, vraagt Zorggezind de overheid wel om extra bescherming en financiële steun. De veiligheid van onze medewerkers is essentieel. “Momenteel kunnen we ook rekenen op private ondernemingen en vrijwilligers die onze sector te hulp schieten”, zegt Stefaan Berteloot. “Dit gebeurt bijvoorbeeld via de schenking van handgel en de productie van duizenden mondmaskers. We zijn al deze mensen ontzettend dankbaar, maar tegelijk rekenen we op de overheid om ons overeenkomstig de geldende richtlijnen van voldoende beschermingsmateriaal te voorzien. Alleen op die manier kunnen we onze rol blijven spelen die de overheid en de mensen van ons verwachten.”

Ook op het financiële vlak wringt het schoentje. “Door de coronacrisis komen verschillende diensten voor gezinszorg voor grote kosten te staan” aldus Stefaan Berteloot. “Verschillende cliënten zetten de dienstverlening tijdelijk stop, er is een groter ziekteverzuim en ook de aankoop van beschermingsmateriaal laat de kosten oplopen”.

Hozzászólások


bottom of page