vacature stafmedewerker (4/5 tewerkstelling)

Zorggezind is de koepelorganisatie van erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. We verenigen, verbinden en vertegenwoordigen onze leden en garanderen hen een optimale dienstverlening. Voor de private diensten treden we op als werkgeversorganisatie.

Als stafmedewerker sta je samen met jouw collega’s in voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van de leden. Het accent van jouw functie ligt op de domeinen kwaliteit en competentieontwikkeling.

· Je ondersteunt overlegmomenten en inhoudelijke werkgroepen binnen Zorggezind

· Je vertegenwoordigt de sector op overlegfora

· Je legt contacten en organiseert overleg met diverse stakeholders, binnen en buiten de sector

· Je verwerkt proactief actuele regelgeving, besluiten, inhoudelijke publicaties en aangelegenheden en brengt deze op een toegankelijke manier naar alle ledenWe verwachten van dat je

· Inhoudelijke expertise bezit of bereid bent deze te ontwikkelen over de sector gezinszorg, kwaliteitszorg, zorgberoep en competentieontwikkeling.

· Opportuniteiten vanuit het beleid kan omzetten in concrete voorstellen

· De sector verenigt in overleg rond de thema’s kwaliteitszorg en competentieontwikkeling

· Nuances en diversiteit onder de leden aanvoelt en je diplomatisch opstelt

· De sector met gevoel voor nuance vertegenwoordigt in overleg met andere sectoren, de overheden en andere partners

· Instaat voor kwalitatieve dienstverlening en verbindende communicatie met de leden

· Vlot standpunten en documenten kan opstellen die inspirerend en beleidsvoorbereidend kunnen worden ingezet.


We kijken uit naar een m/v met een masterdiploma (bachelor met evenwaardige competenties door ervaring) die:

· Bij voorkeur enige ervaring heeft in de sector gezinszorg, bij uitbreiding de welzijns- of gezondheidszorg of zich de specifieke inhoud van gezinszorg snel eigen maakt

· Complementair kan werken in een klein team onder leiding van de directeur.

· Kan denken vanuit een koepelvereniging en de sectorbelangen vooropzet.

· Procesmatig en planmatig kan denken, initiëren en handelen.

· Zin heeft voor een hoog analytisch denkvermogen en een creatief-flexibel denken.

· In staat is moeilijkheden om te zetten in innovatieve en creatieve mogelijkheden.

· In staat is begane paden te verlaten en concrete innovatieve voorstellen te formuleren.

· Zich flexibel kan opstellen

· Een goede communicator is en kan luisteren naar de leden.We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.


We bieden een overeenkomst van onbepaalde duur, 4/5 tewerkstelling met de loon- en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig het Paritair Comité 318.02 – Barema categorie K5.


We kijken uit naar een onmiddellijke indiensttreding.


We ontvangen je CV en motivatiebrief graag ten laatste op 1 februari ter attentie van Zorggezind, Stefaan Berteloot, Koningsstraat 294 te 1210 Brussel of via info@zorggezind.be.


Mocht je voorafgaandelijk nog vragen hebben of bijkomende informatie over deze vacature wensen, mail dit naar info@zorggezind.be, we nemen met je contact op.

Recente blogposts

Alles weergeven

Koningsstraat 294

1210 Brussel

info@zorggezind.be

Tel 02 227 40 71

  • Twitter link

© 2018 zorggezind I privacybeleid