top of page

VIA 6: zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor non- en social profit goedgekeurd 2021-2025

De sociale partners en de Vlaamse Regering hebben vandaag het 6e Vlaams Intersectorale Akkoord afgesloten. De definitieve ondertekening is voorzien na bespreking in de diverse sectoren. In deze nieuwsbrief lees je de essenties voor onze sector. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Dit akkoord waardeert onze medewerkers voor hun dagdagelijkse inzet, in het bijzonder tijdens deze coronacrisis. Het laat ons ook toe om als diensten voor gezinszorg gesterkt toekomstige uitdagingen aan te gaan." - Stefaan Berteloot, Directeur ZorggezindComments


bottom of page