top of page

Project 3030

Niet-verzorgend personeelsleden die al in de sector gezinszorg werken, kunnen zich via het Project 3030 omscholen tot verzorgende-zorgkundige.

Met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden volgen geselecteerde deelnemers gedurende ongeveer een jaar een dagopleiding; ze sluiten hiervoor aan bij de opleidingstrajecten die i.s.m. VDAB door een opleidingscentrum van een dienst voor gezinszorg worden georganiseerd. De stage lopen ze bij de eigen werkgever. Geslaagde deelnemers krijgen het bekwaamheidsattest verzorgende-zorgkundige.

De oproep voor kandidaten voor het project loopt per schooljaar. Elke werkgever uit de sector krijgt telkens de nodige informatie via mail. Ook vakbonden verspreiden die informatie.

 

Alle info over Project 3030 vind je op de website van VIVO.

bottom of page