top of page

Project:
Collectieve Gezinszorg

Collectieve gezinszorg biedt voordelen voor zowel cliënten als zorgprofessionals. Door de traditionele één-op-één zorgrelatie uit te breiden naar 'gezamenlijke' gezinszorg, kan één verzorgende efficiënt meerdere gebruikers tegelijk ondersteunen. Dit bevordert sociale participatie, vermindert eenzaamheid en biedt gerichte zorg en ondersteuning.

Wat kun je verwachten?

Je organisatie verbindt zich aan een gezamenlijk onderzoek naar de meerwaarde van collectieve gezinszorg en de belemmerende factoren in de huidige regelgeving.  Diensten kunnen zich aanmelden met hun bestaande en nieuwe collectieve initiatieven en deze testen of verder uitwerken in een flexibeler kader. 

 

Jouw engagement

Je organisatie deelt ervaringen, kennis en ideeën. Jouw inbreng is cruciaal voor het succes van dit initiatief. Aanmelden kan vanaf vrijdag 5 juli 2024. Ook later instappen is mogelijk, omdat het project tot december 2026 loopt. Er is echter een cut-offpunt in oktober 2025 om te garanderen dat alle nieuwe deelnemers voldoende tijd hebben om een volledige cyclus (zie hieronder) te doorlopen.

Cyclus Collectieve GZ.jpg

Waarom deelnemen?

  • Administratieve vereenvoudiging: Je draagt bij aan het vereenvoudigen van administratieve processen binnen de gezinszorg, waardoor je minder tijd besteedt aan papierwerk en meer aandacht kunt geven aan directe zorgverlening.

  • Ook ruimte voor bestaande initiatieven: Dit project biedt ruimte om nieuwe initiatieven te testen en lopende initiatieven te versterken en uit de grijze zone te halen, zodat je met meer zekerheid kunt opereren en een grotere impact kunt maken.

  • Innovatie en verbetering: Jouw deelname helpt bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en verbeteringen binnen de gezinszorg.

  • Positieve impact voor de cliënt: Je draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven voor cliënten door het bevorderen van sociale participatie en het verminderen van psychische kwetsbaarheid.

  • Invloed op beleid: Je krijgt de kans om direct invloed uit te oefenen op toekomstige regelgeving en beleid, zodat deze beter aansluit bij de praktijk.

  • Samenwerking en kennisdeling: Je profiteert van de uitwisseling van goede praktijken en inzichten met andere organisaties in de sector.

Doe Mee!

Samen tillen we collectieve gezinszorg naar een hoger niveau. Jouw deelname is van onschatbare waarde om dit project tot een succes te maken. Laten we werken aan een toekomst waarin gezinszorg beter aansluit bij de behoeften van cliënten en zorgverleners.

Meer over dit project

Projectnaam

Faciliteren van collectieve gezinszorg

Looptijd
01/12/2023 – 31/12/2026

 

Doel
Het project heeft als doel de huidige vormen van collectieve gezinszorg in kaart te brengen, nieuwe initiatieven te stimuleren via een regelluw kader, de meerwaarde van collectieve gezinszorg te benoemen, belemmerende factoren in de regelgeving te identificeren en voorstellen te doen voor faciliterend beleid. Daarnaast zal het project goede praktijken samenbrengen, een juridische analyse uitvoeren, en resulteren in een rapport met concrete, wetenschappelijk onderbouwde elementen voor een nieuw regelgevend kader.

 

Projectcoördinator / Contactpersoon

Liesbeth Corthals (Zorggezind)

NIEUWS

VlaamsParlement.png

Besluit van de
Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan Zorggezind voor het faciliteren van collectieve gezinszorg.

VlaamsParlement.png

Nota aan de
Vlaamse Regering

Bertreft: definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan Zorggezind voor het faciliteren van collectieve gezinszorg.

ouderenzorg.png

Project Collectieve Gezinszorg:
stand van zaken

Op 15 december kende de Vlaamse Regering € 450.000 subsidie toe aan Zorggezind voor de periode december 2023 tot en met december 2026.

bottom of page