top of page

Proefproject:
Versterking van samenwerking tussen Opgroeien en diensten voor gezinszorg in crisissituaties

In het kader van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid streven we naar een betere samenwerking tussen 1Gezin1Plan samenwerkingsverbanden, Lokale Teams van Kind&Gezin en diensten voor gezinszorg.

Dit project richt zich vooral op gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 3 jaar, maar staat open voor een bredere leeftijdsgroep. We onderzoeken of gezinszorg kan bijdragen aan meer stabiliteit en structuur in gezinnen, met als doel escalaties te voorkomen of een terugkeer naar huis voor te bereiden of te vergemakkelijken.

Looptijd
15/12/2023 – 31/12/2025

Hoofdopdrachten

  1. Samenwerking bevorderen: We werken aan een betere samenwerking binnen de driehoek en hanteren een gedeeld methodologisch kader.

  2. Competentieversterking: We bieden ondersteuning op alle vlakken om de competenties van gezinnen te versterken.

  3. Drempels verlagen: We pakken bestaande drempels aan die gezinnen ervaren bij het inschakelen van gezinszorg.

 

Subsidiegelden

  • €900.000 voor het wegnemen van de financiële drempel: diensten voor gezinszorg ontvangen een compensatie tot €7,75 per gepresteerd uur.

  • €700.000 voor samenwerkingsverbanden ter bevordering van samenwerking en competentieversterking.

  • €300.000 voor diensten voor gezinszorg ter bevordering van samenwerking en competentieversterking.

  • €100.000 voor Zorggezind voor de projectcoördinatie.

Infomomenten

Inschrijven voor deelname

  • Inschrijfformulier

    • Hier kun je je aanmelden om op de hoogte te blijven en de benodigde documenten te ontvangen.

Voor vragen

Neem contact op met de projectcoördinatoren:

NIEUWS

VlaamsParlement.png

Besluit van de
Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van projectmiddelen aan de samenwerkingsverbanden ‘1Gezin, 1Plan’ en Zorggezind voor een proefproject ter versterking van de samenwerking tussen Opgroeien en gezinszorg in crisissituaties voor de periode van 15 december 2023 tot en met 31 december 2025. 

VlaamsParlement.png

Nota aan de
Vlaamse Regering

Bertreft: definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van projectmiddelen aan de samenwerkingsverbanden ‘1Gezin, 1Plan’ en Zorggezind voor een proefproject ter versterking van de samenwerking tussen Opgroeien en gezinszorg in crisissituaties. 

familie donker.png

Gezinszorg in crisissituaties:
stand van zaken

Het proefproject om de samenwerking tussen jeugdhulp en gezinszorg te versterken in crisissituaties is van start gegaan. De projectmiddelen zijn toegewezen aan de kernpartner van het netwerk 1 Gezin, 1 Plan (1G1P) en aan Zorggezind, van waaruit de inzet vorm krijgt op basis van de dynamiek tussen de partners.

bottom of page