Opdrachten

Verzorgenden en logistieke medewerkers van diensten voor gezinszorg bieden ‘heel gewone’ basiszorg bij hun cliënten thuis:

 • hulp bij persoonsverzorging (bv. bij wassen en omkleden, ondersteunen bij beweging, waken over correct gebruik van medicatie, aandacht voor gezonde voeding enz.)

 • huishoudelijke hulp (zorg voor maaltijden, boodschappen, wassen en herstellen

 • van kledij enz.)

 • algemene psychosociale en agogische ondersteuning (zorgen voor aandacht

 • en aanwezigheid, ondersteuning bij ontspanning en administratie,

 • ondersteunen bij opvoeding kinderen, bijstaan van zorgvragers en mantelzorgers enz.)

 • schoonmaakhulp en garanderen van veilig en hygiënisch woon- en leefklimaat

 • soms ook hulp bij oppas of karweitjes

Onze size fits all: zorg voor alle gezinnen

Het generiek en polyvalent karakter van gezinszorg maakt ons een belangrijke partner in veel zorg- en ondersteuningssituaties. Het aanbod is ruim. Om zorg op maat te realiseren, werken verzorgenden op basis van doelstellingen. Deze worden in overleg met de cliënt en zijn netwerk vastgelegd.

 

De kostprijs van gezinszorg voor de cliënt is o.a. gerelateerd aan het inkomen en de familiale situatie van de cliënt. Hierdoor is gezinszorg breed en snel toegankelijk voor:

 

 • personen met een handicap

 • personen met psychische problemen

 • ouderen met zorgnoden

 • maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

 • baby’s en hun ouders

 • mantelzorgers

CADO

Sommige diensten voor gezinszorg hebben ook een of meer dagverzorgingscentra. Deze centra  worden vaak aangeduid met de term CADO, de afkorting voor Collectieve Autonome DagOpvang. 

 

Cliënten die al zorg genieten van een erkende dienst gezinszorg, kunnen terecht in een CADO. Verzorgenden van die dienst staan er dan in voor de persoonsverzorging, de huishoudelijke hulp en de psychosociale ondersteuning. De gebruiker betaalt hiervoor geen dagprijs maar een prijs per uur (3,37 euro per uur in 2017).