Trefdag Gezinszorg
donderdag 20 oktober 2022

​Melanie Beeckman: Veerkracht in uitdagende tijden

Dr. Melanie Beeckman is afgestudeerd als klinisch psycholoog in 2015 en behaalde in 2020 haar doctoraatstitel met een onderzoek rond veerkracht- en risicofactoren bij jongeren met chronische pijn. Ze is sinds enkele jaren werkzaam als eerstelijnspsycholoog in een huisartsenpraktijk en combineert dit met een postdoctorale onderzoeksfunctie bij de onderzoeksgroep Fysieke Activiteit en Gezondheid aan de Universiteit Gent. Daar coördineert ze het “Denkwandelingen” project, een onderzoeksproject dat als doel heeft om een cognitief verrijkte wandelinterventie te ontwikkelen voor 65-plussers ter preventie van cognitieve achteruitgang en dementie.

inktvis.JPG

Afgelopen jaar was voor velen onder ons op z'n minst uitdagend te noemen. Toch zijn we als mens in staat om ons op een vrij snelle en flexibele manier aan te passen aan zulke nieuwe omstandigheden en we brengen het er vaak verrassend goed van af. Veerkracht, een begrip dat steeds meer aandacht krijgt in onderzoek en de praktijk. We gaan hier dieper op in vanuit het kader van de positieve psychologie en gaan samen op zoek naar concrete tips die ons kunnen helpen om ons te wapenen tegen toekomstige uitdagingen. 

Bedrijfstheater Klein Barnum: STRESS - RESET THE MINDSET

Een theatervoorstelling als Anti-stress vaccin

In deze sensibiliserende voorstelling creëren we een gezamenlijk referentiekader: op welke

stresscomponenten kan een groepscultuur een positieve invloed uitoefenen zodat een beschermend

draagvlak ontstaat. Via een visueel hulpmiddel (de radar-grafiek) verankeren we het beeld van het

vangnet en sensibiliseren we het publiek om mee te werken aan een  dynamiserende mindset.

Ideeënmarkt

 

Op de ideeënmarkt maak je kennis met collega's en experts van verschillende diensten en organisties. Zij stellen aan hun tafel een praktijkverhaal of actueel thema voor. Je kiest zelf bij welke tafel je aansluit. Na tien minuten weerklinkt een geluidssignaal en dan schuif je door.

Sessies

In de namiddag kan iedereen 1 sessie kiezen om aan deel te nemen, geef je voorkeur aan op het inschrijvingsformulier. 

Tijdens de sessie rond Persoonlijke Veerkracht onderzoek je samen met de andere deelnemers hoe je je eigen veerkracht kan voeden. We laten je kennismaken met een paar krachtige technieken die bijdragen tot het onderhouden van je mentale gezondheid en denkkracht. In gesprek met andere deelnemers zal je de kracht van het oplossingsgericht denken en converseren ervaren. Het geleerde kan je nadien makkelijk zelf toepassen.

 

Inspiratiesessie: Wendbaar als het woelig wordt: teamveerkracht - door Ilfaro

Tijdens deze sessie rond het thema Teamveerkracht gaan we waarderend onderzoeken wat we allemaal kunnen doen om de veerkracht van onze teams te voeden. We delen een paar concrete tips om op een veerkrachtgerichte manier met elkaar te converseren en te vergaderen. En we brengen de kennis en ervaring van de deelnemers tot leven om tot een rijk pallet aan inzichten te komen. Het geleerde kan je nadien ook makkelijke toepassen in je eigen team. 

 

Veerkracht versterken van mantelzorgers - door steunpunt Mantelzorg samen met Ons Zorgnetwerk

Zowel de zorgvrager, mantelzorgers als zorgverlener hebben elk hun unieke plaats in de zorg. Maar hoe werk je efficiënt samen? Hoe ga je om met moeilijke familiesituaties? En hoe ondersteun je de mantelzorger zonder je cliënt uit het oog te verliezen?

 

In deze interactieve vorming werken we vanuit het triadisch werken. We staan stil bij de betekenis van mantelzorg, de beleving en verwachtingen van mantelzorgers van professionele zorg, de zorgdriehoek en het SOFA-model.

Evenement  medemogelijk gemaakt door

Logo HRwijs.jpg