Trefdag Gezinszorg
donderdag 20 oktober 2022

​Keynote

Prof. dr. Emily Verté - Algemeen coördinator en chair, Academie Voor De Eerste Lijn

Panelgesprek: de preventieve rol en de meerwaarde van gezinszorg in de eerste lijn

Moderator:

Tine Holvoet, Verso

 

Panelleden:

Florence Colpaert – Strategisch manager thuisverpleging I-mens

Hilde Weckhuysen (of collega) – Mantelzorgnetwerk

Joyce Borremans – Stafmedewerker welzijn & gezondheid bij Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Jurn Verschraegen –  Directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Johan Menten – Dokter en expert in palliatieve zorg

Gelegenheidstoespraak

Candice De Windt, Vlaamse Zorg -en Welzijnsambassadeur

 

Ideeënmarkt

 

Op de ideeënmarkt maak je kennis met experts van verschillende diensten en organisaties. We hebben reeds bevestiging van 8 organisaties. Zij stellen aan hun tafel een praktijkverhaal of actueel thema voor. Je kiest zelf bij welke tafel je aansluit. Na tien minuten weerklinkt een geluidssignaal en dan schuif je door.

Workshops

In de namiddag kan iedereen 1 workshop kiezen om aan deel te nemen, geef je voorkeur aan op het inschrijvingsformulier. 

1. Het beroepsgeheim en de meldingsplicht - door Escala, opleidingscentrum 

 

Hoe ondersteun je verzorgenden die in een gezin werken waar er zaken gebeuren die best niet zouden gebeuren? Hoe moedig je je verzorgenden aan om hun bezorgdheden met jou te delen en wat kan jij er als begeleidend medewerker dan verder mee doen?

 

De sector gezinszorg kan niet zonder het beroepsgeheim. Een cliënt moet zich in vertrouwen kunnen wenden tot een verzorgende en erop kunnen rekenen dat gegevens vertrouwelijk blijven. In deze workshop leer je hoe je als begeleidend medewerker omgaat met dit beroepsgeheim en gaan we dieper in op de meldingsplicht en de ethische dilemma's die hiermee gepaard gaan.

2. Aanpak en preventie van eenzaamheid - VONK3 (Thomas More Hogeschool)

In deze workshop gaan we in op de rol van gezinszorg in de aanpak en preventie van eenzaamheid. Wat is eenzaamheid juist? Hoe kan je eenzaamheid herkennen? En wat kan je (niet) doen? Met deze vragen gaan we op een interactieve manier aan de slag. Je krijgt inzichten mee over eenzaamheid, we werken samen rond praktijkvoorbeelden en geven tips en handvatten mee om binnen jouw organisatie concreet aan de slag te gaan.

 

3. Alcohol en andere verslavingsproblematiek bij cliënten - door VAD,  Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Binnen de gezinszorg worden medewerkers regelmatig geconfronteerd met alcohol- of andere verslavingsproblemen bij cliënten. Tijdens deze workshop:

 

  • maak je kennis met enkele eenvoudige en visuele modellen die verklaren hoe afhankelijkheid ontstaat.

  • overlopen we enkele veelvoorkomende signalen die wijzen op problematisch middelengebruik.

  • krijg je enkele concrete tips om het gesprek aan te gaan en het probleembesef bij de cliënt te vergroten.

  • leer je enkele interessante materialen en websites kennen die jij of je medewerkers kunnen gebruiken om jullie expertise te vergroten.

  • staan we stil bij hoe je preventief kan werken.

  • is er ruimte voor jouw vragen.