top of page

Lonen en barema's paritair comité 318.02 - gezinszorg

Barema's paritair comité 318.02 d.d. 01/06/2024:

De CAO van 18 november 2021 betreffende de minimumduur van de werkperiode, de grens bijkomende prestaties voor deeltijdse werknemers en uurroosterverstoring voorziet in een indexering van de vergoedingen voor uurroosterverstoring.
 
De CAO van 18 november 2021 betreffende de continue dienstverlening voorziet in een indexering van de forfaitaire vergoeding aangaande de bereikbaarheid van de dienst.
 
De bedragen na indexering worden afgerond overeenkomstig de CAO.
 
Volgende bedragen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2024:

Collectieve arbeidsovereenkomsten paritair comité 318.02 

 

Een overzicht van alle geregistreerde cao’s binnen PC 318.02 vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

uurroosterverstoring 06-2024 (1).png
bottom of page