top of page

Troeven

Binnen het geheel van eerstelijnszorg onderscheidt gezinszorg zich door: 

 

  • kwalitatieve zorg en ondersteuning op basis van doelstellingen

  • een sterk preventief karakter

  • opgeleide medewerkers

 

We stellen alles in werk zodat zorgbehoevende personen langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. 

Verantwoorde en respectvolle zorg
Cliënten kunnen rekenen op een deskundig team van maatschappelijk werkers en verzorgenden. Zij werken op basis van zorg- en ondersteuningsdoelstellingen die in overleg door de cliënt en zijn netwerk worden vastgelegd. Deze werkwijze garandeert kwaliteit en verantwoorde zorg op maat.

Loyale partner in uw thuiszorg

Gezinsleden, familie of mantelzorgers zijn gelijkwaardige partners en krijgen de kans om hun verhaal te doen of op adem te komen. Dankzij onze laagdrempelige basiszorg wonen mensen langer in hun natuurlijk thuismilieu.

Samen met andere zorgverleners

Gezinszorg werkt samen met alle zorgverstrekkers rond de cliënt. We zijn de oren en ogen dicht bij het gezin en kunnen tijdig andere vormen van zorg binnen bereik brengen, bv. huisarts, verpleegkundigen, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, woonzorgcentrum ...

Kwaliteit door competente medewerkers

We zorgen voor medewerkers en geven kansen aan iedereen met een hart voor zorg, bv. in eigen opleidingscentra voor polyvalent verzorgenden. Eens afgestudeerd is er permanente bijscholing, om passend te antwoorden op evoluerende zorgvragen.

bottom of page