top of page

Wat doen we?

Zorggezind verenigt de erkende diensten voor gezinszorg in Vlaanderen. 

Als koepelorganisatie verbinden we de erkende diensten voor gezinszorg, zowel kleine, grote, openbare als private diensten.

 

Onze leden bestaan uit private diensten en diensten die functioneren in het kader van openbare besturen. Daardoor is een pluralistische werking gegarandeerd.

Samen bieden onze leden  zorg en ondersteuning aan meer dan 115.000 gebruikers en creëren ze tewerkstelling voor meer dan 28.000 mensen.

Als koepelorganisatie behartigt Zorggezind de belangen van de Vlaamse thuiszorgdiensten door:​
 

  • deel te nemen aan diverse overleggen binnen de sector

  • het aanspreekpunt te zijn van de sector naar de administratie en overheid

  • te fungeren als werkgeversafvaardiging in het bevoegd paritair comité (318.02)

Missie

Zorggezind is de pluralistische koepel en het unieke partnerschap van erkende openbare en private diensten voor gezinszorg.

Zorggezind verenigt, verbindt, verdedigt en vertegenwoordigt slagkrachtig haar leden, garandeert hen een optimale dienstverlening én treedt op als werkgeversorganisatie voor de private diensten, inclusief het domein van de dienstencheques.

 

Samen creëren we impact en garanderen we de toekomst van gezinszorg en zetten deze op de kaart.

Door ieders specifieke inzicht, sterkte, netwerk en expertise - in al haar unieke diversiteit - te bundelen creëren we impact, maatschappelijke meerwaarde,  kwaliteit, innovatie, draagkracht en toekomstvisie op diverse terreinen:  maatschappelijk, beleidsmatig, bij de leden en medewerkers en voor de eindgebruiker zodat iedereen kwaliteitsvol in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen!

bottom of page