Sectorgegevens

Diensten

Vlaanderen telt 105 erkende diensten voor gezinszorg, waarvan 79 openbare en 26 private diensten. 

91 diensten zijn lid van Zorggezind. In 2018 zijn 17.699.412 uren gezinszorg verdeeld over alle diensten.

Medewerkers

Het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap (PC 318.02) bepaalt de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de diensten voor gezinszorg , de diensten voor aanvullende thuiszorg en de dienstencheque-afdelingen van deze ondernemingen. Zorggezind fungeert hierin als werkgeversvertegenwoordiging.

 

De erkende diensten voor gezinszorg stellen meer dan 14.500 competente verzorgenden en 5.200 logistieke medewerkers tewerk, die ondersteuning bieden in meer dan 105.000 gezinnen. In totaal werkten in 2017 28.852 loontrekkenden in PC 318.

 

In het paritair comité 318 werken er 161 medewerkers per 100 vte, terwijl dit in 2017 gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 116 medewerkers per 100 vte was. Bijna 97% van de werknemers in pc 318 zijn vrouwen. In 2017 waren 41% van de medewerkers in de gezinszorg ouder dan 49 jaar.

Gemiddelde leeftijd van de verzorgenden en logistiek medewerkers in de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Zoals veel sectoren kampt ook de gezinszorg met de vergrijzing van het personeelsbestand. Verso schreef hier eerder al een lijvig rapport over.

 

Daarom start Zorggezind met het monitoren van de leeftijd van de verzorgenden en de huishoudelijke medewerkers van de diensten gezinszorg.

 

In 2017 was de gemiddelde leeftijd van de verzorgenden 45,29 jaar, binnen de aanvullende thuiszorg (poetshulp, oppashulp, karweihulp) was dit 49,57  jaar.

 

Als we naar de gegevens van 2018 kijken, zien we dat de gemiddelde leeftijd van de verzorgenden gestegen is naar 45,51 jaar en de gemiddelde leeftijd binnen de aanvullende thuiszorg gedaald is naar 47,98 jaar.

Het is belangrijk te onthouden dat deze cijfers slechts een evolutie weergeven over twee jaren. Dit is een te korte meetperiode om uitspraak te kunnen doen over een echte significante daling in de leeftijd van het personeel binnen aanvullende thuiszorg.

Hieronder een grafiek over de leeftijdsspreiding binnen de gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale spreiding gezinszorg

Een overzicht van de regionale spreidingsuren  vind je op de site van het agenschap zorg & gezondheid.

Lonen en barema's paritair comité 318.02 - gezinszorg

Barema's paritair comité 318.02 d.d. 01-10-2018: Gezinszorg - Dienstenchequewerking

Collectieve arbeidsovereenkomsten paritair comité 318.02 - gezinszorg

Een overzicht van alle geregistreerde cao’s binnen PC 318.02 vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

VIA5

De essenties van de meest recente ‘Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor non- en social profit’ (VIA5) voor de sector gezinszorg: infographic

Koningsstraat 294

1210 Brussel

info@zorggezind.be

Tel 02 227 40 71

  • Twitter link

© 2018 zorggezind I privacybeleid