Sectorgegevens

Diensten

Vlaanderen telt 103 erkende diensten voor gezinszorg, waarvan 73 openbare en 30 private diensten. 

80 diensten zijn lid van Zorggezind. In 2021 zijn 18.595.020 uren gezinszorg en aanvullende thuiszorg verdeeld over alle diensten.

Medewerkers

Het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap (PC 318.02) bepaalt de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de diensten voor gezinszorg , de diensten voor aanvullende thuiszorg en de dienstencheque-afdelingen van deze ondernemingen. Zorggezind fungeert hierin als werkgeversvertegenwoordiging.

 

De erkende diensten voor gezinszorg stellen meer dan 14.500 competente verzorgenden en 5.200 logistieke medewerkers tewerk, die ondersteuning bieden in meer dan 105.000 gezinnen. In totaal werkten in 2017 28.852 loontrekkenden in PC 318.

 

In het paritair comité 318.02 werken er 161 medewerkers per 100 vte, terwijl dit in 2017 gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 116 medewerkers per 100 vte was. Bijna 97% van de werknemers in pc 318 zijn vrouwen. In 2017 waren 41% van de medewerkers in de gezinszorg ouder dan 49 jaar.

Gemiddelde leeftijd van de verzorgenden en logistiek medewerkers in de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Zoals veel sectoren kampt ook de gezinszorg met de vergrijzing van het personeelsbestand.

 

Daarom start Zorggezind met het monitoren van de leeftijd van de verzorgenden en de huishoudelijke medewerkers van de diensten gezinszorg.

 

In 2018 was de gemiddelde leeftijd van de verzorgenden 45,51 jaar, binnen de aanvullende thuiszorg (poetshulp, oppashulp, karweihulp) was dit 47,98  jaar.

 

Als we naar de gegevens van 2019 kijken, zien we dat de gemiddelde leeftijd van de verzorgenden gestegen is naar 46,73 jaar en de gemiddelde leeftijd binnen de aanvullende thuiszorg gedaald is naar 49,40 jaar.

Het is belangrijk te onthouden dat deze cijfers slechts een evolutie weergeven over twee jaren. Dit is een te korte meetperiode om uitspraak te kunnen doen over een echte significante daling in de leeftijd van het personeel binnen aanvullende thuiszorg.

Hieronder een grafiek over de leeftijdsspreiding binnen de gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van de regionale spreidingsuren  vind je op de site van het agentschap zorg & gezondheid.

Sectorgegevens definitief (1500 × 3200 px).png