top of page

Sectorgegevens

In 2022 zijn er in Vlaanderen...

Sectorgegevens definitief (1500 × 3200 px) (3).png

erkende diensten voor gezinszorg

openbare diensten

private diensten

105

72

33

Untitled design.png

bijna

20 000 000

uren gezinszorg en aanvullende thuiszorg verdeeld over alle diensten

Medewerkers

verzorgenden

logistieke medewerkers

> 15 100

> 5000

Untitled design (1).png

ondersteuning in meer dan 

150 000

gezinnen

Het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap (PC 318.02) bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de diensten voor gezinszorg, de diensten voor aanvullende thuiszorg en de dienstencheque-afdelingen van deze ondernemingen. Zorggezind fungeert hierin als werkgeversvertegenwoordiging.

In totaal werkten in 2022 29.148 loontrekkenden in PC 318.02. In het paritair comité 318.02 werken er 175 medewerkers per 100 vte, terwijl dit in 2020 gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 136 medewerkers per 100 vte was. Bijna 97% van de werknemers in PC 318.02 zijn vrouwen. In 2022 waren 59.55 % van de medewerkers in de gezinszorg 50 jaar of ouder.

Gemiddelde leeftijd van de verzorgenden en logistiek medewerkers in de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

Zoals veel sectoren kampt ook de gezinszorg met de vergrijzing van het personeelsbestand. Daarom monitort Zorggezind de leeftijd van de verzorgenden en de logistieke medewerkers van de diensten gezinszorg.

 

In 2017 was de gemiddelde leeftijd van de verzorgenden 45,29 jaar, binnen de aanvullende thuiszorg (poetshulp, oppashulp, karweihulp) was dit 49,57 jaar.

Als we naar de gegevens van 2022 kijken, zien we dat de gemiddelde leeftijd van de verzorgenden licht gestegen is naar 45.63 jaar en de gemiddelde leeftijd binnen de aanvullende thuiszorg licht gedaald is naar 49,49 jaar.

Hieronder een grafiek over de leeftijdsspreiding binnen de gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

leeftijdscohorten.png

Regionale spreiding gezinszorg

Een overzicht van de regionale spreidingsuren  vind je op de site van het agentschap zorg & gezondheid.

bottom of page