top of page

Wat doen we?

Zorggezind verenigt de erkende diensten voor gezinszorg in Vlaanderen.

 

Als koepelorganisatie verbinden we zo'n 90 diensten voor gezinszorg, zowel kleine als grote organisaties.

 

Onze leden bestaan uit private diensten en diensten die functioneren in het kader van openbare besturen. Daardoor is een pluralistische werking gegarandeerd.

Gezinszorg biedt breed toegankelijke basiszorg bij cliënten huis.  Opgeleide verzorgenden verlenen zorg en ondersteuning op basis van doelen die we samen met de cliënt en zijn netwerk  bepalen. Zo kunnen mensen met een zorg- en ondersteuningsnood langer thuis blijven wonen.

Samen bieden onze leden  zorg en ondersteuning aan meer dan 115.000 gebruikers en creëren ze tewerkstelling voor meer dan 28.000 mensen.

Als koepelorganisatie behartigt Zorggezind de belangen van de Vlaamse thuiszorgdiensten door:​
 

  • deel te nemen aan diverse overleggen binnen de sector

  • het aanspreekpunt te zijn van de sector naar de administratie en overheid

  • te fungeren als werkgeversafvaardiging in het bevoegd paritair comité (318.02)

Lees hier onze volledige missie

Meer over gezinszorg

bottom of page