Opleiding

Ben je gemotiveerd om in de thuiszorg te werken maar beschik je niet over een geschikt diploma?

De diensten voor gezinszorg organiseren over heel Vlaanderen gratis beroepsopleidingen voor polyvalent verzorgenden en zorgkundigen. We werken daarvoor samen met VDAB, de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Sociaal Fonds.

Hoe lang duurt de opleiding?

 

De opleidingen tot polyvalent verzorgende en zorgkundige starten het hele jaar door en zijn gratis.
 

  • de opleiding tot polyvalent verzorgende duurt ongeveer 12 maanden. Naast een grondige theoretische vorming is een belangrijk pakket stage voorzien

  • de opleiding tot zorgkundige duurt 120 uren en kan enkel gevolgd worden door een werkloze polyvalent verzorgende en door een werkende polyvalent verzorgende in afspraak met zijn/haar werkgever

Breng je de opleiding tot een goed einde, dan ontvang je een erkend brevet waarmee je als verzorgende of zorgkundige zowel in de thuiszorg als in residentiële voorzieningen aan de slag kunt gaan.

Waar heb ik zoal recht op?

Dankzij de samenwerking met de VDAB ontvangen uitkeringsgerechtigde cursisten verder werklozensteun.

 

Bovendien genieten cursisten ook van:

  • een verplaatsingsvergoeding: een gratis busabonnement of 0,15 euro per afgelegde kilometer,

  • kinderopvangvergoeding: de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang tot de kinderen naar school kunnen gaan. Voor kleuter- en basisonderwijs vergoedt de VDAB de kosten voor buitenschoolse opvang.

Waar kan ik terecht voor een opleiding?

 

Bij volgende diensten kan je terecht om een opleiding te volgen:

Project 3030

 

Niet-verzorgend personeel die al in de sector gezinszorg werkt, kan zich dankzij het Project 3030 omscholen tot verzorgende of zorgkundige.

Met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden volgen geselecteerde deelnemers ongeveer een jaar een dagopleiding. Geslaagde deelnemers krijgen een attest 'verzorgende' of 'zorgkundige' van de VDAB, die de opleidingen erkent en subsidieert.

Het project loopt per schooljaar. Bij de lancering van het project krijgt elke werkgever uit de sector de nodige informatie via mail (meestal in december). Ook vakbonden verspreiden die informatie.

 

Alle info over Project 3030 vind je op de website van VIVO

Wil je een opleiding tot verzorgende of zorgkundige volgen?

Goed idee! Neem zeker contact op met VDAB. Zij zullen jou zeker doorverwijzen naar een geschikte opleidingsaanbieder.