top of page

Cliënten

One size fits all: zorg voor alle cliënten

 

Het generiek en polyvalent karakter van gezinszorg maakt ons een belangrijke partner in veel zorg- en ondersteuningssituaties. Het aanbod is ruim. Om zorg op maat te realiseren, werken verzorgenden op basis van doelstellingen. Deze worden in overleg met de cliënt en zijn netwerk vastgelegd.

 

De kostprijs van gezinszorg voor de cliënt is o.a. gerelateerd aan het inkomen en de familiale situatie van de cliënt. Hierdoor is gezinszorg breed en snel toegankelijk voor:

 

  • personen met een handicap

  • personen met psychische problemen

  • ouderen met zorgnoden

  • maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

  • baby’s en hun ouders (kraamzorg)

  • mantelzorgers

bottom of page