top of page

VLAAMS REGEERAKKOORD ZET GEZINSZORG ONDER DRUK.

Zorggezind, de koepel van de Vlaamse diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, vraagt aan de Vlaamse Overheid extra middelen voor zorg en ondersteuning thuis.

De vraag naar thuiszorg neemt verder toe. Naast de verdere vergrijzing van de bevolking streven we ernaar om zorg zo lang mogelijk kwalitatief thuis te organiseren. De ziekenhuisopname verkort en de keuze voor residentieel verblijf wordt later genomen. Een evenwicht realiseren tussen zorgvraag en zorgaanbod vereist investeren in het gehele zorgaanbod. Bijkomende investeringen in de thuiszorg zijn dan ook noodzakelijk wil men bijvoorbeeld ook de vraag naar residentiële ouderenzorg in evenwicht met het aanbod brengen.


Naast de toenemende vraag moet ook de toenemende complexiteit van thuiszorg beantwoord worden. De ernst van de problematiek neemt toe. We ondersteunen hierbij niet enkel de zorgbehoevende maar ook zijn mantelzorgers.


Door de Federale overheid werden bijkomende middelen voorzien voor de thuisverpleging bij de goedkeuring van de noodbegroting. We vragen dan ook dat de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijkheid opneemt en voldoende middelen voor de gezinszorg uittrekt. Concreet wordt een groei van 4% van de middelen gevraagd, zoals ook voorzien is in het uitvoeringsbesluit van het woonzorgdecreet.


Door de huidige besparingen is het groeipad beperkt tot 1 % gedurende de eerste 3 jaar en 0,5 % de laatste jaren van deze legislatuur. Bovendien wordt de sector in zijn werking geraakt door het wegvallen van doelgroepenkorting. Een bezuiniging van 5 miljoen euro kan niet zonder kwaliteitsverlies, net nu we maximaal op kwalitatieve zorg en ondersteuning inzetten.


Als sector kijken we uit om hierover in overleg te gaan met minister Beke.


Contact:

Zorggezind, Stefaan Berteloot – directeur, 0493 31 88 85, stefaan@zorggezind.be

Comments


bottom of page