top of page

Sociale partners uit de social profit DCQ-bedrijven eisen verantwoorde besteding €50 miljoen.

Bijgewerkt op: 19 mrt.

PERSBERICHT


Sociale partners uit de non/social profit dienstenchequebedrijven eisen verantwoorde besteding €50 miljoen uit de septemberverklaring


Werkgevers en vakbonden uit de sector gezinszorg (i-mens, Familiehulp, Familiezorg…) vragen minister Brouns om de eenmalige extra middelen voor huishoudhulpen met dienstencheques niet zomaar lineair te verdelen onder alle dienstenchequebedrijven in Vlaanderen. Ze roepen op om rekening te houden met de inspanningen die bedrijven vandaag al doen om hun personeelsleden goed te verlonen, op te leiden en te omkaderen. De betere leerlingen van de klas verdienen het om beloond te worden voor die inspanningen. De sociale partners uit de sector Gezinszorg hebben hiervoor bovendien een sociaal akkoord afgesloten.


Geen lineaire verdeling

Een lineaire verdeling van de voorziene 50 miljoen euro over álle bedrijven in de sector maakt dat naar schatting zo’n drie miljoen euro naar de werkgevers dienstencheques binnen de Gezinszorg zal stromen.


“Wij zouden het enorm betreuren dat men voor de gemakkelijkste oplossing kiest, namelijk een lineaire verdeling onder alle werkgevers. We roepen op om wat meer visie aan de dag te leggen, en om die werkgevers te belonen die vandaag al extra inspanningen doen om hun personeel goed te verlonen, te omkaderen, op te leiden.” – Stefaan Berteloot, directeur Zorggezind


Sociaal akkoord

De sociale partners in de sector Gezinszorg hebben reeds een akkoord over de aanwending van de middelen die zullen worden toegekend. In dat akkoord garanderen de sociale partners dat het geld ten goede zal komen aan de werknemers door het verbeteren van loon- en arbeidsvoorwaarden, het verstrekken van kwaliteitsmateriaal, investeren in omkadering en vorming, en meer. Elke euro van de eenmalige middelen zal zo binnen de sector blijven en niet worden uitgekeerd aan mogelijke aandeelhouders.


Druppel op hete plaat

Elke euro telt in de sector van de dienstencheques, die in grote financiële problemen zit. Het geld is dan ook welkom. Tegelijkertijd is het een druppel op een hete plaat. De hele sector klaagt reeds lang de huidige onderfinanciering van het dienstenchequesysteem aan, en roept op om de inruilwaarde van een dienstencheque structureel te verhogen.


Oproep

De sociale partners uit de non/social-profit sector van dienstenchequebedrijven vragen minister Brouns en de huidige Vlaamse Regering dan om een duidelijk standpunt in te nemen: verdeel de eenmalige middelen niet evenredig over alle werkgevers, maar kies voor die werkgevers die het geld investeren in duurzame loopbanen voor hun medewerkers. De keuze heeft directe gevolgen voor de 90.000 Vlaamse werknemers in deze sector.

De sociale partners in de non/social-profit roepen de toekomstige regeringspartners op om in toekomstige akkoorden prioriteit te geven aan een grondige hervorming van het huidige dienstenchequesysteem.Contactpersonen:

Zorggezind: Stefaan Berteloot – directeur - 0493 31 88 85

BBTK-ABVV Social Profit : Evert Persoon – Federaal Secretaris – 0486 22 26 55

ACV Voeding en Diensten: Kris Vanautgaerden – Nationaal Secretaris – 0479 94 70 87

ACV PULS : Werner Van Mierlo – Sectorverantwoordelijke Gezinszorg– 0478 45 42 54

ACLVB: Tommy Jonckheere – Sectorverantwoordelijke– 0476 88 36 91Commenti


bottom of page