top of page

De Kamer van Cas laat leerlingen en cursisten kennismaken met de gezinszorg

Bezoek de Kamer van Cas


De Kamer van Cas is een digitale interactieve tool die werd gemaakt voor leerlingen en cursisten die tijdens hun opleiding op stage of werkplekleren gaan in de gezinszorg.

Bij een cliënt thuis gaan werken, brengt immers een aantal extra uitdagingen met zich mee. Door in de kamer rond te neuzen en te klikken op de verschillende bewegende icoontjes, worden cursisten en leerlingen getriggerd en krijgen ze een beeld van de job als verzorgende in de gezinszorg. Er wordt dieper ingegaan op een aantal belangrijke competenties (beroepsgeheim, inlevingsvermogen & opmerkzaamheid) en je kan verzorgenden en cliënten op de werkvloer bezig zien en aan het woord horen. Zo hopen VIVO en Zorggezind toekomstige verzorgenden beter voor te bereiden op de realiteit en verwachtingen van het beroep.


Individuele uitnodiging via CAS

Leerlingen en cursisten die via het Centraal AanmeldingsSysteem (CAS) werkplekken van de gezinszorg een stage- of werkplek vonden ontvangen een aantal weken voor hun stage een individuele link naar de Kamer van Cas en een korte bevraging over hun verwachtingen. Via CAS proberen we de grote vraag naar stage- en werkplekken te matchen aan de beschikbare plaatsen binnen de gezinszorg.


Ook in de klaspraktijk inzetbaar

De Kamer van Cas is vrij toegankelijk voor iedereen. Je kan de tool dus ook inzetten in de klaspraktijk als introductie met de gezinszorg.


Bezoek de Kamer van Cas


Meer weten?


Met dank aan

Lise Vanlerberghe voor de mooie illustraties,

Klein Barnum voor het bedenken,en spelen van de competentie-uitdagingen,

De verschillende Diensten voor gezinszorg en de medewerkers en cliënten die hun medewerking verleenden


Deze tool werd gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck van de Koning Boudewijnstichting binnen het project ‘Betere doorstroom na betere stages’, een samenwerking van Zorggezind, VIVO en Diverscity.

Comentários


bottom of page